Error showing flash-object.

Productief Netwerken voor Advocaten

Productief netwerken is zoveel meer dan het afschuimen van de ene receptie na de andere. Productief netwerken betekent u professioneel profileren, de aandacht van nieuwe cliënten trekken, hun vertrouwen wekken, professionele verwachtingen creëren, duurzame relaties met hen uitbouwen, top of mind blijven. Zodat zij zonder twijfel voor u kiezen als dé advocaat in wie zij hun vertrouwen stellen.

Netwerken is een rendabele investering op lange termijn. Binnen de advocatuur zijn de resultaten echter vaak al vrij snel zichtbaar. Op voorwaarde dat u effectief en efficiënt netwerkt. Dat kan u leren in deze netwerktraining, die ontworpen werd op maat van de advocaat.

 

De strategie

In “Productief Netwerken voor Advocaten” krijgt u in het eerste deel inzicht in de ideologie en de dynamiek achter het moderne netwerken. Dit is nodig om het nut van de praktische aanpak, die in het tweede deel aan bod komt, te begrijpen. In het derde deel maken we de overstap naar online netwerken, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden die LinkedIn hierbij biedt.

Tijdens de training krijgt iedere deelnemer een zicht op zijn eigen netwerkprofiel, -strategie en –actieplan. Tegelijkertijd wordt dit ook duidelijk voor de associatie. Ook hier zal blijken dat het geheel meer is dan de som van de delen.

De theorie, nieuwe inzichten en technieken, gekoppeld aan oefeningen, interacties en het uitwisselen van ervaring, maken van deze training een leerrijk en dynamische concept.

In deze training leert u

 • hoe u door de juiste netwerkattitude de aandacht van cliënten trekt, professionele verwachtingen creëert en hun interesse warm houdt.
 • hoe u uw netwerkprofiel in kaart brengt en een effectief netwerkplan opstelt.
 • welke netwerkgelegenheden en - kanalen u kan inschakelen om uw (potentiële) cliënten/ambassadeurs te bereiken.
 • hoe u uw netwerk kan inschakelen om uw doelen te bereiken.
 • de 3 belangrijke etappes om productief te netwerken.
 • hoe u uzelf, uw kantoor of uw associatie professioneel voorstelt.
 • welke netwerkfouten u zeker niet mag maken.
 • hoe en waarom u uw expertise in de kijker zet.
 • praktische tips om een professionele 1ste indruk te creëren, makkelijker contacten te leggen, met de juiste mensen in contact te komen, op een beleefde manier van iemand af te raken, vertrouwen te wekken, 
 • hoe uw online inspanningen uw offline netwerken ondersteunen en versterken.
 • welke spelregels u hierbij best respecteert (netwerketiquette).
 • uw individuele netwerkinspanningen te kaderen binnen de netwerkstrategie van uw associatie.
 • hoe productief netwerken binnen uw associatie verzekerd wordt door het op te nemen als een agendapunt.
 • om effectiever, efficiënter en met meer plezier, zowel online als offline te netwerken.

Voor wie is deze opleiding?

Productief Netwerken voor Advocaten” wordt aangeboden als in-company training binnen advocatenassociaties, voor advocaten die hun netwerk willen uitbouwen en inschakelen als een essentieel onderdeel van hun persoonlijk en zakelijk succes.

Beginnende netwerkers leren hun drempelvrees te overwinnen en de noodzaak van netwerken in te zien. Ervaren netwerkers leren hun netwerkinspanningen te verruimen en te optimaliseren. Beide profielen zijn nodig om ook als associatie succesvol naar buiten te treden. Voor een optimaal resultaat is het daarom ook aangewezen dat zowel vennoten, als medewerkers en eventueel stagiairs aan de training deelnemen.

Het beoogde doel

In “Productief Netwerken voor Advocaten” leer u niet alleen een interessant netwerk uit te bouwen en te onderhouden, maar ook hoe u dit netwerk kan inschakelen om uw persoonlijke en professionele doelen te bereiken. De focus ligt op cliënten die zonder twijfel (opnieuw) voor u kiezen als dé advocaat in wie zij hun vertrouwen stellen en ambassadeurs die u vol vertrouwen aanbevelen binnen hun netwerk.

Verder wordt het voor de associatie duidelijk welke de interne sterktes en zwaktes zijn, welke medewerkers best worden ingezet op welke netwerkkanalen en hoe productief netwerken binnen uw associatie verzekerd wordt door het op te nemen als een agendapunt.

Praktische organisatie

Locatie: deze training gaat door op uw kantoor of op een door u gekozen externe locatie. Als u dit wenst, kan AB Training u ook een geschikte locatie voorstellen.

Deelnemers: om een kwalitatieve training te verzekeren, wordt het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 12 personen.

Tijdstip: aangezien het voor veel kantoren niet haalbaar is om een volledige dag uit te trekken, worden de volgende opties aangeboden:

 • Optie 1: één volledige dag, van 9h00 tot 17h00
 • Optie 2: twee halve dagen, van 13h00 tot 17h00
 • Optie 3: extra halve dag (meer oefeningen, interactie en overleg binnen uw associatie)

Aanvullende training (optioneel): “Uw professioneel LinkedIn-profiel kant en klaar.”

Voorbereiding & didactisch materiaal

De deelnemers krijgen enkele vragen en opdrachten die ze voorbereiden voor aanvang van de training. Indien gewenst kan de training ook verlengd worden met een halve dag (zie optie 3), waardoor deze oefeningen tijdens de training zelf aan bod kunnen komen en er meer ruimte is voor interactie en overleg binnen uw associatie.

Aan het einde van de training krijgen de deelnemers de digitale versie van de manuals “Productief Netwerken voor Advocaten” en “Elevator Pitch” en de werkdocumenten “Netwerkprofiel” en “Netwerk-actieplan”.

Attest van deelname

Indien u dit wenst, ontvangt iedere deelnemer aan het einde van de training een attest van deelname.

Wil u deze training organiseren of wenst u bijkomende inlichtingen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Ann Beckers via

0479 40 91 99,

info@abtraining.be,

www.ABTraining.be,

of via onderstaande link.