Error showing flash-object.

Coaching: wat, wie, wanneer, waarom, ? 

Ik krijg regelmatig vragen als: “Wat doet een coach precies?” “Wie gaat er naar een coach?” “Waarom doe je beroep op een coach? En wanneer?” Bovendien gebruikt men de term ‘coach’ tegenwoordig te pas en te onpas. Dus kruip ik nog eens in mijn pen om alles op een rijtje te zetten.

 

Wat is coaching niet?

Coaching is géén training, géén mentoring, géén consulting en ook géén psycho-therapie.

  • Training is gericht op het overdragen van kennis en oefenen van vaardigheden.
  • Mentoring is een vorm van begeleiding door een meer ervaren persoon aan een minder ervaren persoon, onder meer door kennis en praktische ervaring uit te wisselen en/of feedback te geven.
  • Consulting is het geven van professioneel advies. De consultant bezit een expertise die bij zijn cliënt ontbreekt. 
  • Psychotherapie is aangewezen wanneer een ontwikkelingsvraag belemmerd wordt door hindernissen uit het verleden of door een psychische problematiek.

 

Wat is coaching dan wel?

Coaching kan je zien als een proces waarbij de coach optreedt als een gids, die de coachee begeleidt en uitdaagt om haar/zijn potentieel te benutten en de door haar/hem gestelde doelen te bereiken.

 

Wat doet een coach?

De coach vertrekt vanuit een ontwikkelingsvraag: de coachee wil iets bereiken, maar weet niet (meer) hoe zij/hij daarin slaagt. De coach helpt in eerste instantie om het doel scherp te stellen. Vervolgens begeleidt de coach de coachee om haar/zijn talenten te (her)ontdekken en haar/zijn potentieel optimaal te benutten om dat doel te bereiken.

Een coach geeft geen advies, maar fungeert als gids, als klankbord, als spiegel en wegwijzer totdat de coachee haar/zijn doel bereikt of zelfstandig verder kan vanuit krachtige en bewuste keuzes.

Een coach faciliteert het veranderingsproces door de juiste vragen te stellen, door een spiegel voor te houden en door allerlei methodieken in te zetten. Herkaderen is hierbij erg belangrijk: de coach stimuleert de coachee om een bepaald feit, gedrag, gevoel of een bepaalde gedachte vanuit een andere invalshoek of andere overtuiging een andere inhoud te geven. Dit leidt vaak tot onverwachte, nieuwe mogelijkheden.

 

Een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid

De relatie tussen coach en coachee is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Net in die gelijkwaardige relatie onderscheidt coaching zich van alle andere begeleidingsvormen.

“Coaching is the art of not knowing”

Juist daarom zal een coach niet adviseren, niet diagnosticeren, niet sturen, niet oordelen en ook niet de problemen oplossen voor de coachee. De coach is er immers van overtuigd dat deze hier perfect zelf toe in staat is.

 

Hoe lang duurt een coachtraject?

Iedere coachee is uniek, dus ieder traject is uniek. Soms volstaat één sessie om tot de gewenste bewustwording of tot het doel te komen. Soms gaan hier enkele weken of maanden over.

Sommige professionals doen op regelmatige basis beroep op een coach. Vooral als zij die inzetten als spiegel, klankbord of als sparringpartner. Omwille van confidentialiteit en hiërarchie vinden zij die vaak niet binnen hun organisatie of directe omgeving.

 

Wie komt in aanmerking om gecoacht te worden?

In principe komt iedereen in aanmerking, maar het is primordiaal dat de coachee openstaat voor coaching.

Daarnaast moet de coach ervan overtuigd zijn dat er nog een niet-gerealiseerd potentieel aanwezig is. Anders heeft coaching geen zin. Vandaar dat men in bedrijven meestal ‘high potentials’ laat coachen.

 

Wanneer is ‘het tijd’ om een coach in te schakelen?

Je kan een coach inschakelen in acute situaties, maar het kan – en liefs - ook anders. Als een coach te laat wordt ingeschakeld, gaat er veel tijd en potentieel verloren. Een coach beschikt immers over de tools en de technieken om sneller en duurzamer de weg (terug) te vinden. Wacht dus niet tot het 5 voor 12 is.

Bedrijven met een coachcultuur schakelen coaching steeds vaker in wanneer de coachee voor een nieuwe uitdaging geplaatst wordt of in een nieuwe functie belandt.

Het is ongetwijfeld een rijke ervaring om een (externe) vertrouwenspersoon te hebben die van op de zijlijn, onpartijdig en onbevooroordeeld meekijkt, meedenkt en … luistert.

Nochtans is coaching niet voor iedere ontwikkelingsvraag de juiste oplossing. Soms is training of mentoring meer aangewezen.

 

Hoe vind je een goede coach?

In eerste instantie moet er tussen coach en coachee een klik’ zijn. Daarzonder werkt het niet, ook al heeft de coach jarenlange ervaring en kennis opgedaan.

Daarnaast is een degelijke opleiding vereist opdat de coach niet enkel op een menselijke, maar ook op een professionele en kwaliteitsvolle manier tewerk gaat. Coaching moet immers meer zijn dan een gezellige babbel.

Uiteindelijk is het altijd de coachee die beslist of zij/hij met de coach in zee wil gaan … of niet.

“Het klikken tussen mensen is een mysterieuze chemie en is iets van het moment. Het is er direct (of niet), kortstondig, niet tastbaar en erg kwetsbaar. De verbinding die erna komt is een verder bouwen op de klik. Het is een engagement, een samen bouwen aan iets duurzaam.”

 

Hiermee heb ik mijn essentie over coaching neergeschreven. Je kan er natuurlijk nog zoveel meer over vertellen. Laat het me dus gerust weten als je opmerkingen of vragen hebt, of als je gecoacht wil worden.

Wens je bijkomende inlichtingen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Ann Beckers via

0479 40 91 99,

info@abtraining.be,

www.ABTraining.be,

of via onderstaande link.